Spitsstroken

Spitsstroken worden gebruikt om het verkeer bij drukte meer ruimte te geven waardoor een vlottere doorstroming mogelijk is. In dit dossier vindt u meer uitleg over (het gebruik van) spitsstroken.

Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is een vluchtstrook aan de rechterkant of een rijstrook aan de linkerkant van de snelweg die alleen tijdens drukke momenten open is voor verkeer: als er per uur meer dan 1350 auto’s per rijstrook passeren. Door de spitsstrook kan het verkeer tijdelijk gebruik maken van een extra rijstrook. De snelweg wordt hierdoor beter benut en het verkeer kan vlotter doorstromen.

Hoe herken ik een spitsstrook?

Een spitsstrook is te herkennen aan borden boven en langs de weg die aangeven waar een spitsstrook begint en eindigt.

  • Open spitsstrook
    Er staat er een groene pijl op de borden boven deze strook. Langs de weg staat dan op het bord met pijlen de tekst 'spitsstrook open'. De doorgetrokken witte streep tussen de spitsstrook en de normale rijstrook mag dan worden overschreden. Ook bij een geopende spitsstrook horen weggebruikers zo veel mogelijk rechts te rijden.

  • Gesloten spitsstrook
    Dit is aangegeven met een rood kruis boven de strook.

Video's

Bekijk ook de video's met meer uitleg over de spitsstrook:

Of lees een korte toelichting over deze onderwerpen in het informatieblad over het gebruiken van spitsstroken. (PDF, 2.2 Mb)

Lagere maximumsnelheid

Bij een geopende spitsstrook geldt, waar nodig,vanwege de veiligheid een lagere maximumsnelheid (zie ook de kaart met spitsstroken). De toegestane maximumsnelheid staat aangegeven op borden boven en langs de weg. De snelheidsbeperking weegt echter niet op tegen het voordeel dat een extra rijstrook biedt voor de verkeersdoorstroming. Spitsstroken leveren dan ook een positieve bijdrage aan de doorstroming van het verkeer.

Camerabewaking

Spitsstroken worden met camera’s en een detectiesysteem bewaakt. Daardoor kan de verkeerscentrale meteen ingrijpen bij filevorming (bijvoorbeeld veroorzaakt door een voertuig met pech op de spitsstrook). Het verkeer wordt met pijlen op borden boven de weg naar de middelste rijstrook gestuurd en de spitsstrook gaat dicht.

Spitsstrook open

Een spitsstrook mag open wanneer per rijstrook 1.350 voertuigen per uur passeren. Detectielussen in het wegdek meten het verkeersaanbod. Deze gegevens worden geregistreerd op de verkeerscentrale. Het aantal voertuigen per uur kan daarna verder toenemen maar ook afnemen. Pas wanneer het aantal voertuigen per rijstrook onder de 1.350 per uur blijft, gaat de spitsstrook weer dicht.

Rijkswaterstaat opent en sluit een spitsstrook dus op basis van het verkeersaanbod ter plekke en het totale verkeersaanbod in de regio. Deze stellen we vast via de actuele meetgegevens en camerabeelden.

Spitsstrook soms dicht

Verbetering van de doorstroming op snelwegen mag niet leiden tot vermindering van de veiligheid van de weggebruiker. Daarom blijft de spitsstrook om veiligheidsredenen dicht bij bepaalde weersomstandigheden, zoals mist of sneeuw. Het zicht op de spitsstrook is dan onvoldoende voor de camera’s van de verkeerscentrale.

Ook kunnen spitsstroken dicht zijn als ergens anders op het traject opstoppinggevaar dreigt, bij ongevallen of als de betreffende spitsstrook nieuw is en nog in de testfase is.