Video's spitsstroken

Spitsstroken worden gebruikt om het verkeer bij drukte meer ruimte te geven zodat een vlotte doorstroming mogelijk is. Meer uitleg over (het gebruik van) spitsstroken, video's en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in dit dossier.

Hoe gebruik ik de spitsstrook?

01-03-2012

Deze video legt u uit hoe en wanneer u de spitsstrook gebruikt en wat u moet doen bij pech.

Fragment uit video

Wanneer is de spitsstrook open?

01-03-2012

Deze video legt u uit waarom en wanneer de spitsstrook open is.

Fragment uit video
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  INLEIDENDE MUZIEK

  VOICE-OVER: Een spitsstrook is een vluchtstrook aan de rechterkant of een extra rijstrook aan de linkerkant van de snelweg die tijdens drukke momenten open is voor verkeer.De snelweg wordt hierdoor beter benut en het verkeer kan vlotter doorstromen.

  Een spitsstrook gaat open bij een bepaald aantal auto's per uur per rijstrook en als er geen obstakels op de spitsstrook staan. Via een camerasysteem controleert Rijkswaterstaat of er geen obstakels op de strook staan. Tijdens die controle is er nog een rood kruis te zien boven de spitsstrook. Boven de andere rijstroken verschijnt al een groene pijl. Als de spitsstrook vrij is van obstakels, dan zet de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat het rode kruis om naar een groene pijl. De spitsstrook is dan open voor verkeer.

  Voor een spitsstrook aan de rechterkant geldt dan dat u over de doorgetrokken streep mag rijden. Er liggen ook spitsstroken links van de rijbaan.

  Ondanks drukte op de snelweg kan de spitsstrook om veiligheidsredenen toch dicht zijn. De spitsstrook is dicht als de camera's onvoldoende zicht hebben op de strook bijvoorbeeld bij mist of sneeuw. Ten tweede is hij dicht als er een obstakel op de weg staat. Een derde reden van een afgesloten spitsstrook bij drukte kan een ongeval zijn. Een vierde mogelijkheid is als de doorstroming verder op het traject in gevaar komt.

  U heeft gezien hoe en wanneer spitsstroken opengaan en wanneer ze dicht zijn. Gebruik de spitsstrook als deze open is. Het zorgt voor betere doorstroming. Het betekent meer weg en minder file.

  AFSLUITENDE MUZIEK

Hoe is de veiligheid van de spitsstroken geregeld?

01-03-2012

Deze video legt uit hoe veilig spitsstroken zijn en hoe die veiligheid geregeld wordt.

Fragment uit video