Veelgestelde vragen

De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat krijgt dagelijks vele vragen binnen. Hieronder staan de meest gestelde vragen van de afgelopen periode.

 • Hoe kan ik zien welke wegen van welke wegbeheerder zijn?

  Op onze website staat een wegenkaart van Nederland, waarop de wegbeheerders per wegnummer vermeld staan.

  naar boven
 • Ik heb een vraag over een vacature, stage of traineeship bij Rijkswaterstaat

  Wie bij Rijkswaterstaat werkt, heeft heel Nederland als expositieruimte. De kustlijn in vorm houden, verkeersopstoppingen voorkomen, wegen verbreden, bruggen bouwen en oevers vervangen: Rijkswaterstaat werkt op vele plekken tegelijk. Ondertussen stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en maken steeds meer mensen gebruik van de weg.

  Meer informatie over werken bij Rijkswaterstaat


  Heb je nog meer vragen waarvan je het antwoord op de site niet terugvindt, dan kun je bellen met de Landelijke Informatielijn 0800 - 8002 (gratis).

  naar boven
 • Bewaren jullie camerabeelden van ongelukken op de weg?

  Rijkswaterstaat gebruikt de camera’s langs de weg om de situatie op de wegen te schouwen om zo de veiligheid op de wegen in de gaten te houden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de spitsstrook vrij is van pechgevallen of voorwerpen, zodat deze vanuit de verkeerscentrale opengesteld kan worden. De beelden worden echter niet bewaard, en kunnen achteraf ook niet worden aangevraagd voor verzekeringsdoeleinden.

  naar boven
 • Wat kan ik doen bij schade aan mijn auto door slecht wegdek?

  Wanneer u schade heeft aan uw auto en Rijkswaterstaat daarvoor aansprakelijk wilt stellen, kunt u een schadeformulier invullen dat u vindt op de pagina Schade verhalen.


  Als de weersomstandigheden in de winter extremer worden, kan vorstschade aan het wegdek ontstaan. Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker en probeert deze dan ook tot een minimum te beperken. Lees meer over vorstschade.

  naar boven
 • Waar kan ik informatie vinden over werkzaamheden?

  De werkzaamheden vindt u op de pagina met geplande werkzaamheden. Rechts in het scherm kunt u aangeven of u informatie wilt over de vaarwegen of snelwegen. Ook kunt u de periode aangeven waarover u informatie wenst. Door middel van iconen is aangegeven waar Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoert. Door op de iconen te klikken, verschijnt er gedetailleerde informatie in beeld zoals data en omleidingroutes en wordt u doorverwezen voor meer informatie over de werkzaamheden. Deze kaart vindt u overigens ook op de website vanAnaarBeter.


  Wordt uw vraag op de website niet beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via het contactformulier of via het gratis telefoonnummer 0800 - 8002.

  naar boven
 • Waar kan ik mij aanmelden voor een nieuwsbrief over de werkzaamheden?

  Bij diverse projecten worden nieuwsbrieven uitgegeven over de voorgang van de werkzaamheden. U kunt zich op een aantal nieuwsbrieven abonneren via de website van Rijkswaterstaat. Dit kan door rechtsboven op de pagina te klikken op 'abonneren'. Daar kunt u een persoonlijk profiel aanmaken en vervolgens aangeven welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  U kunt zich ook aanmelden via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat door te bellen met 0800-8002 (7 dagen per week geopend, maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of stuur een mail naar 08008002@rws.nl. Geeft u daarbij aan over welke werkzaamheden u informatie wenst.

  naar boven
 • Mag Rijkswaterstaat kentekens registreren ten behoeve van onderzoek?

  Ja, dit mag. De werkwijze van RWS en het bureau dat de kentekens registreert en verwerkt is in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Bovendien is de werkwijze afgestemd met het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen die wordt benaderd kan te allen tijde aangeven niet meer te willen worden benaderd inzake het verkeerskundig onderzoek. Ook kan men vereisen dat gegevens uit de bestanden Verkeerskundig onderzoek worden verwijderd.

  De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) mag gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan Rijkswaterstaat voor verkeerskundige enquêtes. Dit is staat in art . 12, lid 1 onder c, 4e punt van het Privacyreglement kentekenregister 1996.

  naar boven
 • Waarom opent Rijkswaterstaat sommige bruggen tijdens de spits?

  Rijkswaterstaat opent bruggen op aanvraag van de scheepvaart. Voor veel bruggen in autosnelwegen is de spitsperiode echter ‘spertijd’. Rijkswaterstaat opent deze bruggen dus niet tijdens de spits. Dit geldt bijvoorbeeld voor de van Brienenoordbrug en de Giessenbrug.

  Economisch belang
  De scheepvaart heeft echter internationaal vastgelegde rechten. Schepen op bepaalde waterwegen hebben voorrang. Ook moeten ze onbelemmerd van en naar zee kunnen varen.

  Daarom kan Rijkswaterstaat niet alle bruggen buiten bedrijf stellen in de spitsuren. Dit zou het economisch belang van de scheepvaart te veel schaden. Bovendien ontstaat dan een opstopping van schepen voor de brug. Als die uiteindelijk worden doorgelaten, moet het wegverkeer nóg langer wachten voor de openstaande brug.

  Veiligheid
  Ook om andere redenen is het niet altijd mogelijk om de brug tijdens de spits gesloten te houden. In een aantal vaarwegen kan het behoorlijk stromen (door de eb en vloed). Als schepen daar moeten wachten terwijl er geen ligplaatsen zijn, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

  Daarnaast zijn er schepen die vanwege de diepgang of bestuurbaarheid het best tijdens hoogwater en/of met zo min mogelijk tegenstroming kunnen passeren. Omdat de vloed telkens op een ander tijdstip plaatsvindt, gebeurt het regelmatig dat deze samenvalt met de spits. Als Rijkswaterstaat de brug dan niet opent, zou zo’n schip pas 4 tot 6 uur later zijn reis kunnen vervolgen.

  Andere bruggen
  Rijkswaterstaat beheert overigens alleen bruggen over hoofdvaarwegen. Andere vaarwegen hebben regionale beheerders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Voor een overzicht van de vaarwegen die (deels) onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen, zie het Vaarwegenoverzicht.

  naar boven
 • Waarom staat er bij de Leidsche Rijntunnel (A2) een rood kruis boven de weg?

  U staat u regelmatig stil voor de Leidsche Rijntunnel vanwege de tunnelwetgeving. Daarin staat namelijk dat er geen file mag staan in de tunnel. De zogeheten tunneldosering voorkomt dat. Wij sluiten uit voorzorg rijstroken af op het moment dat er een file dreigt te ontstaan in de tunnel. Het verkeer rijdt daarna gedoseerd door de tunnelbuis.

  Het filevrij houden van een tunnel is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Auto’s moeten de tunnel snel kunnen verlaten in geval van een ongeluk of pechgeval. Het rode kruis boven de weg heeft dus meestal niets te maken met het functioneren van de tunnel, maar met een knelpunt in de doorstroming op het omliggende netwerk.

  naar boven
 • Waarom is er in de Coentunnel (A10) altijd een rijstrook afgekruist?

  De oostelijkste buis van de Coentunnel heeft 4 rijstroken, maar in het tracébesluit is vastgelegd dat het verkeer maar 3 rijstroken mag gebruiken vanwege de veiligheid. Er moet namelijk altijd een doorgang zijn voor hulpdiensten. Dit is in overleg met de veiligheidsregio Amsterdam besloten. De linkerrijstrook is daarom ingericht als vluchtstrook. Deze strook openen wij alleen als de wisselbuis vanwege een incident afgesloten is. Standaard is deze strook dus afgekruist door middel van rode kruizen.

  naar boven