Maximumsnelheid

In Nederland is de maximumsnelheid 130 km/h. Op diverse snelwegen geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en geluidshinder binnen de milieunormen.

Wilt u weten waar welke snelheid geldt? Kijk dan op de snelhedenkaart.

Wilt u weten welke trajecten het meest recent in snelheid zijn verhoogd, kijk dan in de rechterkantlijn onder Documenten.

Maximumsnelheid op hectometerbordjes

De borden langs de weg (PDF, 601.8 kB) geven aan hoe hard u mag rijden. Vanaf mei 2014 worden bovendien langs de snelwegen hectometerbordjes geplaatst (PDF, 482.2 kB) met daarop de maximumsnelheden afgebeeld: 100, 120, 130, 100 met een tijdvenster en 120 met een tijdvenster. De maximumsnelheid wordt op de hele kilometer (xx,0) op het hectometerbordje weergegeven.

Omdat er wegen zijn waar overdag een lagere snelheid geldt dan 's nachts, wordt daar de snelheid met een tijdvenster aangegeven. Om consequent en eenduidig te blijven, geven de hectometerbordjes hetzelfde weer als de gewone snelheidsborden:

Dit betekent dat u tussen 06.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds de snelheid mag rijden die op het bord staat, dus 100 km/h of 120 km/h. Dat wordt met een tijdvenster (6-19h) op de borden aangegeven. Tussen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur de volgende ochtend is de maximumsnelheid dan 130 km/h. Want dat is de wettelijke maximumsnelheid. Het tijdvenster is voor alle autosnelwegen gelijk. Andere tijden en combinaties komen niet voor.

De hectometerbordjes zijn in mei 2014 geplaatst op de 5 grote snelwegen: A1, A2, A4, A12 en A15. Vanaf medio oktober 2014 volgen de overige snelwegen. Eind 2014 staan ze overal.

Niet overal 130 km/h

Er zijn 3 redenen waarom op bepaalde trajecten de maximumsnelheid niet 130 km/h is:

  • omdat de verkeersveiligheid het niet toelaat
  • omdat de milieunormen (lucht, geluid) dat niet toelaten
  • omdat de weg door of langs een natuurgebied loopt

Omdat 130 km/h de wettelijke maximumsnelheid is, geven we alleen de afwijkende snelheden aan bij een oprit van de snelweg. Staat er bij een oprit geen bord, dan geldt dus 130 km/h. Wilt u meer informatie over de snelheidsborden langs de weg? Kijk dan op deze toelichting verkeersborden maximumsnelheid (PDF, 601.1 kB) Download is over enkele minuten beschikbaar .

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, dan gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

Tot 2015 neemt het aantal snelwegen waar de maximumsnelheid omhoog gaat toe. Waar het nodig is treft Rijkswaterstaat extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals:

  • het verlengen van op- en afritten
  • het plaatsen van vangrails
  • het aanpassen van belijning

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de situatie op de Nederlandse snelwegen, dan kunt u deze melden aan Rijkswaterstaat via het (gratis) landelijke informatienummer: 0800-8002, of via het contactformulier.