Waterstand ten opzichte van NAP

Uw selectie in onderstaand keuzemenu wordt automatisch uitgevoerd.

Extra meetlocaties

Vanaf 17 september staan de meetgegevens van 182 extra meetlocaties van het Landelijk Meetnet Water in de geotool.

Weergave

TAW en NAP

Het Belgische referentievlak TAW ligt 2,33 meter lager dan het NAP. Waterstanden weergegeven ten opzichte van TAW zijn dus juist 2,33 meter hoger dan dezelfde standen ten opzichte van NAP.

Disclaimer

Gebruik van de informatie op deze kaart is voor eigen risico.
...> Disclaimer

Vragen?

Maak gebruik van het contactformulier of bel met Servicedesk Data (015 – 275 7700).