Natuur en milieu

Nederland heeft prachtige waterrijke natuurgebieden. Het waddengebied, de Deltanatuur, rivieren en kwelders zijn hier voorbeelden van. Als beheerder van alle rijkswateren beheert en beschermt Rijkswaterstaat deze gebieden.

Rijkswaterstaat doet veel om ons water schoon te maken en zo te houden. Omdat water landsgrenzen overschrijdt, heeft Rijkswaterstaat hierover internationale afspraken gemaakt. Alleen zo kan de waterkwaliteit daadwerkelijk verbeterd worden.

Ook schenkt Rijkswaterstaat aandacht aan de natuur rondom ons water. Zo zijn er veel natuurmaatregelen in werking gesteld om beschadigde waterbodems en oevers weer te laten herstellen.

Verder wordt Rijkswaterstaat ook ingeschakeld wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Bij bijvoorbeeld een olieramp treedt Rijkswaterstaat op om de vervuiling op te ruimen.