Ruimte voor de Rivier

Zo sterk als de zwakste schakel

Ruimte voor de Rivier is een pakket van verschillende maatregelen om het hele rivierengebied te beschermen tegen hoogwater.Door de rivieren meer ruimte te geven voorkomen we in de toekomst overstromingen.Een voorbeeld van een maatregel is het verder landinwaarts leggen van dijken. Dat levert een breder winterbed op, dat meer water kan bevatten.

Vaak is het nut van een afzonderlijke maatregel niet onmiddellijk duidelijk voor de directe omgeving. Toch is iedere maatregel noodzakelijk om het hele rivierengebied te beschermen: het hele pakket is zo sterk als de zwakste schakel.

> Meer over Ruimte voor de Rivier

Projecten van Rijkswaterstaat

Rivierverruiming De Tollewaard
Rivierverruiming Doorwerthsche Waarden
Rivierverruiming Elst
Rivierverruiming Middelwaard
Uiterwaardvergraving Meinerswijk
Waterberging Volkerak-Zoommeer

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Kribverlaging Waal
Ontpoldering Noordwaard
Ruimte voor de Lek
Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij (gereed)

Overige projecten

De overige projecten van Ruimte voor de Rivier zijn samenwerkingsverbanden tussen Rijkswaterstaat en andere partijen. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website www.ruimtevoorderivier.nl.