Waterkeringen

Waterkeringen houden (oppervlakte)water tegen en beschermen het land tegen overstromingen.

Nederland woont en werkt achter een uitgebreid stelsel van waterkeringen. Dat zijn dammen, dijken en stormvloedkeringen. Deze keringen vormen soms een grens tussen 2 gebieden met hetzelfde waterpeil of beschermen het achterliggend land tegen water uit zee├źn, meren en rivieren.

Primaire en regionale waterkeringen

Er zijn grofweg 2 soorten waterkeringen: primaire en regionale waterkeringen.

  • Primaire waterkeringen beschermen ons tegen buitenwater: uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.
  • Regionale waterkeringen beschermen tegen binnenwater, zoals meren, kleine rivieren en kanalen.