Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (SVW) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. In de SVW staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het scheepvaartreglementen.

De wet is van toepassing op het verkeer van alle type schepen en andere vaartuigen, inclusief de recreatievaart. De SVW regelt onder meer:

  • de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer
  • het in standhouden en onderhouden van vaarwegen
  • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen
  • het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Verbod op varen onder invloed

De bestuurder van een schip mag niet meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed hebben. Ook stoffen die van invloed zijn op de voer- of stuurvaardigheid van de bestuurder zijn verboden. Dit geldt voor zowel beroeps- als recreatievaart.

Verkeerstekens

Voor het plaatsen van een verkeersteken moet op grond van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (Babs) een verkeersbesluit worden genomen. Een verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor het plaatsen van informatieborden, bijvoorbeeld om aan te geven waar de walstroomaansluiting zich bevindt, is geen verkeersbesluit nodig.

Scheepvaartreglementen

De SVW is verder uitgewerkt in zes scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en één voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang ,verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens. Op de kaart met vaarregelsis te zien welke reglementen waar van toepassing zijn.

Op de pagina over de scheepvaartreglementen is meer informatie te vinden.

Technische eisen aan schip en schipper

Naast de eisen die gesteld worden aan het gedrag op de vaarweg, worden er ook eisen gesteld aan de bouw, de inrichting en de uitrusting van een (vracht)schip. Deze zijn opgenomen in de Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de regeling. Ook regelt deze wet de eisen die aan de vakbekwaamheid van een schipper worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer een groot vaarbewijs vereist is.

Meer informatie

Meer informatie over verkeersregels op het water, voor zowel beroeps- als recreatievaart, vindt u rechts op deze pagina. Daar staan ook links naar de hierboven omschreven wetten. Wilt u in detail weten wat er in de verschillenden besluiten en regelingen staat, en hoe ze zijn gekoppeld aan de Scheepvaartverkeerswet, dan kunt u de Hiërarchie Scheepvaartverkeerswet (PDF, 80.4 Kb) raadplegen.