A73

De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen Noord- en Midden-Limburg, daarom wordt deze snelweg ook 'de ruggengraat van Limburg' genoemd. De A73-Noord loopt van knooppunt Ewijk via Nijmegen en Venray naar Venlo. Sinds 2008 is de A73-Noord, ter hoogte van het knooppunt Zaarderheide bij Venlo, aangesloten op de A73-Zuid. Deze nieuwe 42 kilometer lange snelweg verbindt de A73, via het knooppunt Het Vonderen, met de A2 richting Maastricht. De totale lengte van de A73 is 114 kilometer.

Spitsstrook

Om de doorstroming bij knooppunt Ewijk te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat daar een spitsstrook aangelegd.

Maximaal toegestane doorrijhoogte in de tunnels

Vrachtauto’s mogen niet hoger zijn dan 4,1 meter. Wanneer vrachtauto’s de maximale hoogte overschrijden, treedt automatisch een beveiligingssysteem in werking waarmee de tunnel wordt afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor veel onnodige overlast bij overige weggebruikers.

De verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten houdt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de politie Limburg Noord op de A73-Zuid projectmatig toezicht op het overschrijden van de hoogte van vrachtauto's en deelt bekeuringen uit tot € 1.000,- per overtreding.

Verhoging maximumsnelheden

Per 1 september 2012 is de maximumsnelheid van 130 km/u de norm op Nederlandse snelwegen. Toch mogen weggebruikers niet op alle snelwegen 130 km/u rijden. Dat komt onder meer door de eisen die worden gesteld aan de luchtkwaliteit, geluidsnormen en de verkeersveiligheid. Meer weten? Ga naar het onderwerp verhoging maximumsnelheid.