Natuur en milieu

Nederland heeft een uitgebreid wegennetwerk. Dit netwerk doorkruist verschillende natuurgebieden. Hierdoor wordt het milieu steeds meer verstoord, wat tot negatieve gevolgen leidt voor mens en dier. Daarom krijgt bescherming van de natuur steeds meer aandacht.

Rijkswaterstaat zet een hoop maatregelen in om de natuur zoveel mogelijk te beschermen. Dankzij de maatregelen worden bijvoorbeeld opgesplitste natuurgebieden weer met elkaar verbonden. Ook houdt Rijkswaterstaat nauwlettend de luchtkwaliteit in de gaten en word geluidsoverlast bestreden.