Planning en aanpak

Hieronder leest u alles over de planning van het project A4 Delft - Schiedam.

Wanneer Wat
Maart 2010Ontwerptracébesluit (OTB)
September 2010

Tracébesluit (TB)

13 oktober 2010

Publicatie tracébesluit

13 oktober - 23 november 2010Beroepsmogelijkheid tracébesluit. Belangenorganisaties en burgers die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen bij de Raad van State beroep aantekenen tegen het tracébesluit.
16 november 2010Start aanbesteding
20 en 21 april 2011Behandeling tracébesluit bij Raad van State
6 juli 2011Uitspraak Raad van State over tracébesluit
1 september - 1 november 2011Aanbesteding en gunning
Zomer 2012Start uitvoering
Eind 2015

Traject klaar / oplevering

Deze planning is onder voorbehoud.

Meer informatie over de planning en besluitvorming leest u op de pagina over de geschiedenis van dit project.