Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een voornaam beleidsinstrument. Dat is niet zonder reden. Verkeersmanagement heeft de doorstroming en veiligheid op de weg verbeterd, terwijl het toch relatief goedkoop, snel inzetbaar en flexibel is. Verkeerskundigen zijn er bovendien van overtuigd dat het potentieel van verkeersmanagement nog veel groter is.

Noodzaak verbeteren bereikbaarheid

Nederland heeft de hoogste snelwegdichtheid van de Europese Unie. Toch staan we per jaar zo’n 62 miljoen uur in de file. De economische kosten hiervan worden geschat tussen de 2,4 en 3,2 miljard euro. Omdat ons wegennet op cruciale trajecten al zwaar belast is, komt elke procent meer verkeer extra hard aan. Ter illustratie: de toename van het aantal inwoners, banen en autobezit deed het aantal autokilometers in de periode 2000-2009 groeien met ongeveer 13%. Maar in diezelfde periode nam het reistijdverlies toe met 40%.

Verkeersvraag en capaciteitsaanbod afstemmen

Oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren, zijn daarom meer dan gewenst. Verkeersmanagement is uiteraard niet de enige aanpak, maar wel een belangrijke en veelbelovende. Met verkeersmanagement probeert Rijkswaterstaat vraag en aanbod te beïnvloeden. De verkeersvraag en het capaciteitsaanbod moeten beter matchen, zowel in tijd als in ruimte.

De problemen die zich op het wegennet voordoen, betreffen immers vooral specifieke knelpunten en specifieke momenten (de spitsen, incidenten en evenementen). Door de verkeersvraag te spreiden of het aanbod van infrastructuur dynamisch aan te passen, kan het bestaande wegennet beter benut worden.

Voorbeelden van verkeersmanagementmaatregelen

Typische verkeersmanagementmaatregelen zijn:
  • toeritdosering
  • dynamische maximumsnelheden
  • spitsstroken
  • verkeersinformatie op panelen boven de weg of via andere kanalen

De maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld om de bereikbaarheid te verbeteren, maar ze worden ook steeds vaker ingezet om de verkeersveiligheid of leefbaarheid te verbeteren.

Rijkswaterstaatrichtlijn verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden

Rijkswaterstaatrichtlijn 2012
De Rijkswaterstaatrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen versie 2012 (PDF, 3.5 MB) is een samenvoeging van de oude richtlijn met alle afspraken die zijn vastgesteld sinds het verschijnen van de oude richtlijn. In de Rijkswaterstaatrichtlijn 2012 zijn eerder vastgestelde verkeerskundige afspraken opgenomen en onduidelijkheden opgehelderd.

Hoofdstuk 3 Eisen aan verkeersmaatregelen van de Rijkswaterstaatrichtlijn 2012 is sinds oktober 2013 gecombineerd met de CROW publicatie 971 Maatregelen op autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a. Deze vernieuwde richtlijn is gepubliceerd in een herziene CROW-publicatie. Sinds 1 oktober 2013 is de CROW-publicatie 514 Maatregelen op autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a, inclusief erratum 7 augustus 2013 van kracht verklaart als kaderdocument door Rijkswaterstaat. De CROW-publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Het erratum is kosteloos beschikbaar gesteld op de website van het CROW.

Rijkswaterstaatrichtlijn 2005 + erratum
De Rijkswaterstaatrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden (PDF, 2 MB) is verplicht voorgeschreven aan iedereen die werkzaamheden wil (laten) uitvoeren op en langs rijkswegen. De CROW-publicaties over werk in uitvoering (beter bekend als 96, 96a en 96b) zijn een uitstekend hulpmiddel om te komen tot maatregelen voor het inrichten van werkvakken op rijkswegen. Ze kunnen worden gebruikt om de Rijkswaterstaatrichtlijn te vertalen naar uniforme, op de praktijk toegesneden maatregelen, en dienen voor Rijkswaterstaat als toetsingskader om verkeersmaatregelen te beoordelen.

Erratum Rijkswaterstaatrichtlijn (versie 1.0, 27 maart 2007)
Om de Rijkswaterstaatrichtlijn op enkele punten te verduidelijken en aan te laten sluiten bij het toetsingskader (CROW-publicaties) is er een erratum (PDF, 147 kB) opgesteld. Dit erratum maakt deel uit van de Rijkswaterstaat-brede verkeerskundige afspraken en is hiermee een formele aanvulling op de Rijkswaterstaat-richtlijn.

Rijdende afzetting in de nacht
De Rijdende afzetting in de nacht (PDF, 190.5 kB) is een aanvulling op de Rijkswaterstaat-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen en de CROW-publicatie Handboek wegafzetting 96a. Rijdende afzettingen in de nacht zijn toepasbaar op autosnelwegen zonder signalering en met of zonder openbare verlichting. Het voordeel van de rijdende afzetting in de nacht is dat met minder hinder en tegen lagere kosten de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Voor de rijdende afzetting in de nacht zijn toepassingscriteria opgesteld. De toepassingscriteria beschrijft de wijze waarop voorwaarschuwingswagens (informatiewagens) met Variabel Message Signs (VMS) van rijdende afzettingen op autosnelwegen ‘s nachts en overdag toegepast dienen te worden. Eisen aan de informatiewagen zijn te vinden in het document Informatiewagens, Functioneel eisenpakket is telefonisch op te vragen bij de Landelijke Informatielijn: 0800 - 8002 (7 dagen per week, 06.00 - 22.30 uur).

Nieuwsbrief Zakelijk

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in.